Gratis verzending en retourneren

afdruk

Marco Gnadlinger
Moserbachstrae 21
4614 Marchtrenk
E-mail: Info@Heartlocker.at

BTW-nummer: ATU74854829

Disclaimer: Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De exploitanten van de gelinkte pagina's zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

-------------------------------------------------- ---
Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier
-------------------------------------------------- ---

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:


---------------------
A. Annuleringsvoorwaarden
---------------------

herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Marco Gnadlinger, Moserbachstraße 21, 4614 Marchtrenk, Oostenrijk, e-mail: Heartlocker@gmx.at) een duidelijke verklaring sturen (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping
Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of tussentijds verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering werd verwijderd.

--------------------
B. Herroepingsformulier
--------------------
Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
Op
Marco Gnadlinger
Moserbachstrae 21
4614 Marchtrenk
Oostenrijk


Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________
____________________________________________________________
Naam consument(en)
____________________________________________________________
Adres consument(en)
____________________________________________________________
Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)
__________________________
datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

top kwaliteit
Snelle bezorging
30 dagen geld terug
100% klanttevredenheid